Page 10 - ZUCCACIYE 123. SAYI
P. 10

FUAR 29. ZUCHEX
                    29. ULUSLARARASI ZUCHEX


                 KATILIMCI VE ZİYARETÇİLERİN

        arsus Turkey / Life Media tarafından 13 - 16 Eylül tarih- Yarışması” Zuchex 2018’in ev sahipliğinde yapılacak. Mutfak
        lerinde 29.’su düzenlenecek olan Uluslararası Zuchex  Dostları Derneği’nin desteğiyle düzenlenecek olan “Anadolu
      TZüccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli  Tadında Lezzetler” etkinliğinde Türkiye’nin ünlü şefleri, yerel
      Ev Gereçleri Fuarı, sergilenen ürün çeşitliliğinin yanı sıra dört  lezzetleri yeniden yorumlarken, kurulacak tasarım atölyesin-
      güne yayılan kültürel etkinlikleriyle de göz dolduruyor. Bu  de ise sektör duayenleri seramik tabaklar, fincanlar ve muglar
      kapsamda, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği’nin  üzerinde yaratıcılıklarını sergileyecek. Tüyap Beylikdüzü’nün
      (TKKAD) desteğiyle ülkemizde yapılan “İlk Kahve Harmanı  11 salonunda birden sezonun en yeni trendlerinin bir arada

          TÜRK KAHVESİNDE                 SEKTÖRÜN NABZINI TUTANLAR

            YENİ UFUKLAR                     TASARIM ATÖLYESİ

            Kahve meydanında                 Sektörün nabzını tutanlar
               buluşalım                  Zuchex’i renklendiriyor       Etkinlik Alanı: Hall 14 & Kahve Meydanı        Etkinlik Alanı: Hall 7 / B53  Sponsorluğunda
       Tarih: 13-16 Eylül 2018     Desteğiyle Sponsorluğuyla Tarih: 13-16 Eylül 2018
       Zaman: 10.00 - 18.00                  Zaman: 13.00 - 17.00
      Fuar Alanına Kurulacak Meydanda, Türk Kahvesi     Sektörün Nabzını Tutanlar, Hünerlerini Sergilemek Üzere
      Yeni Ufuklara Açılacak…                Atölyeye Giriyor
      Zuchex 2018 kapsamında, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırma- Her biri aynı zamanda Zuchex 2018’e katılan markaların yö-
      ları Derneği’nin desteğiyle ilk kez gerçekleştirilen “Türk Kahve- netici ve sahipleri olan sektörün önde gelen isimleri, fuar
      sinde Yeni Ufuklar” etkinliğinde ünlü kahve markalarının yarat- alanına kurulan özel atölyede hünerlerini sergileyecekler.
      tığı farklı harmanlarla hazırlanan Türk kahveleri yarışacak. Fuar  Züccaciye sektörünün nabzını tutanlar canlı boyama perfor-
      alanına kurulacak özel meydanda, kahve makinesi ve elektrikli  manslarıyla tabakları, fincanları ve mugları renklendirecek-
      cezveleriyle yer alacak firmalar, etkinliğe katkı sağlayacak. ler.

    10 Züccaciye Dergisi                                 www.zuccaciyedergisi.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15